Politica de confidențialitate

HomePolitica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A PĂRȚII ORGANIZATE A ÎNTREPRINDERIEI VOLANT GRABOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA – MAGAZIN ONLINE volant.pl

Această Politică de confidențialitate conține informații despre prelucrarea de către VOLANT GRABOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA a datelor personale ale Clienților magazinului online volant.pl, disponibile la adresa de Internet: volant.pl. VOLANT GRABOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA acordă cea mai mare importanță protejării confidențialității și asigurării securității Clienților săi și prelucrează datele personale ale Clienților cu măsurile de securitate impuse de legislația poloneză și cu respectarea legilor aplicabile în acest sens. Această Politică de confidențialitate prezintă: ce date cu caracter personal, cum și în ce scop sunt colectate de către Administrator, perioada de stocare a acestor date, cui vor fi puse la dispoziție aceste date și cum vor fi protejate. În plus, Politica conține informații

§1 Definiţii

Termenii și expresiile utilizate în această Politică de confidențialitate înseamnă:
a) Administrator – VOLANT GRABOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA cu sediul social în 08-110 Siedlce, Żelków Kolonia, Stalowa 16, NIP PL 8212467043, numărul REGON  140 758 518,, înscris în 08-110 Siedlce, Żelków Kolonia, Stalowa 16. Registrul Curții Naționale , cu un capital social de 100.000,00 PLN
1. Magazin – un magazin online administrat de Vânzător la adresa de Internet volant.pl
2. Reglementări – reglementări ale Magazinului Online.
3. Date personale – informații despre o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special pe baza unui identificator cum ar fi numele și prenumele, numărul de identificare, datele de localizare, identificatorul online sau unul sau mai multe specifice fizice, fiziologice, genetice, mentale factori, identitatea economică, culturală sau socială a unei persoane fizice.
4. Utilizator – persoană fizică care utilizează Magazinul, inclusiv navigarea pe site-ul Magazinului sau pe site-urile altor organizații pe care se află reclamele Magazinului.
5. Prelucrare – înseamnă o operațiune sau un set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau seturi de date cu caracter personal într-o manieră automată sau neautomatizată, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, descărcarea, vizualizarea, utilizarea, dezvăluirea prin trimitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, potrivirea sau combinarea, limitarea, ștergerea sau distrugerea
6. Politică – această Politică de confidențialitate.
7. GDPR – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46/CE.
8. Persoana vizată – o persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către Administrator.

§2 Prelucrarea datelor cu caracter personal

1. În legătură cu activitatea din cadrul magazinului online volant.pl, Administratorul colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legea aplicabilă și cu principiile de prelucrare a datelor prevăzute în aceasta.
2. Administratorul asigură transparența prelucrării datelor cu caracter personal. Informațiile privind prelucrarea datelor de către Administrator sunt disponibile public pe site-ul intranet al Magazinului și în Regulamente. În plus, Administratorul informează întotdeauna persoana vizată atunci când colectează date cu caracter personal și solicită consimțământul pentru colectarea acestora (la plasarea unei comenzi în Magazin). Administratorul se asigură că datele cu caracter personal sunt colectate numai în măsura necesară pentru atingerea scopului indicat și prelucrate numai pentru perioada în care este necesar.
3. La prelucrarea datelor cu caracter personal, Administratorul asigură securitatea și confidențialitatea acestora precum și accesul la informații despre prelucrarea persoanelor vizate. Dacă, în ciuda măsurilor de securitate aplicate, a existat o încălcare a protecției datelor cu caracter personal (de exemplu, „scurgerea” de date sau pierderea acestora), Administratorul va informa persoanele vizate despre un astfel de eveniment într-o manieră conformă cu reglementările.
4. Administratorul prelucrează datele cu caracter personal numai în Spațiul Economic European (SEE).
§3 Tipuri de informații colectate
1. Informații colectate la plasarea unei comenzi în Magazin:
1.1 numele și prenumele (al Clientului și al destinatarului comenzii, dacă este o altă persoană decât Clientul care plasează comanda),
1.2 adresa de reședință sau sediul social (strada, numărul locuinței, numărul apartamentului, codul poștal, orașul, țara), 1.3 adresa de
livrare (dacă este diferită de adresa de reședință/sediul social),
1.4 adresa de e-mail (e-mail),
1.5 număr de telefon,
2 Informații colectate în timpul navigării pe site-ul Magazinului sau pe site-urile altor organizații pe care se află reclamele Magazinului:
2.1 informații despre dispozitivele utilizate (detalii producător, model, sistem de operare, adresa IP, tip de browser),
2.2 informații despre produse selectate,
2.3 cookie-uri și informații despre comportamentul online și istoricul căutărilor atunci când se utilizează site-ul web al Magazinului, locația utilizatorului și informații despre clic pe reclamele Magazinului afișate pe site-urile web ale altor organizații, 2.4 detalii despre achizițiile din Magazin
.

§4 Scopuri și temeiuri legale pentru prelucrarea datelor

1. Datele personale indicate la §3 sec. 1, sunt prelucrate în vederea executării contractului de vânzare a produselor oferite în Magazin, inclusiv livrarea și tratarea reclamațiilor acestora etc. Temeiul legal pentru prelucrarea acestora este art. 6 sec. 1 lit. b) GDPR „prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a lua măsuri la solicitarea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”. În plus, scopul prelucrării acestor date cu caracter personal este de a determina sau de a urmări orice pretenții din partea Administratorului sau de a proteja împotriva revendicărilor, temeiul legal în acest caz fiind art. 6 sec. 1 lit. f) GDPR „prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de administrator sau de un terț, cu excepția cazului în care în cazul în care interesele respective sunt supuse intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecția datelor cu caracter personal, în special în cazul în care persoana vizată este un copil. ÎN
cazurile prevăzute de lege, Administratorul este obligat să prelucreze datele cu caracter personal în vederea îndeplinirii unei anumite obligații legale (de exemplu, să le prezinte organelor fiscale), în acest caz temeiul legal pentru prelucrarea datelor este art. 6 sec. 1 lit.
c) din GDPR, „prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale căreia îi este supus operatorul”.
2. Informațiile indicate în §3 sec. 2, sunt colectate în scopul adaptării Magazinului și ofertei de servicii la nevoile utilizatorilor și în scopuri statistice. Temeiul legal pentru prelucrarea acestor date este art. 6 sec. 1 lit. f) GDPR.
3. Administratorul poate cere utilizatorului permisiunea de a trimite materiale de marketing și promoționale. Acordarea consimțământului nu este o condiție prealabilă pentru încheierea și implementarea contractului de vânzare. Utilizatorul își poate retrage consimțământul în orice moment. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal in acest caz este posibilitatea ca Administratorul sa trimita informatii despre produse si servicii, inclusiv oferte speciale si reduceri. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în acest caz este art. 6 sec. 1 lit. a) GDPR „persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea
datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”.
4. Furnizarea oricăror date personale la plasarea comenzilor în Magazin este voluntară, dar necesară în vederea încheierii și implementării contractului de vânzare.
5. Orice consimțământ exprimat de utilizator cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau la trimiterea de informații comerciale pot fi revocate în orice moment. Toată corespondența în acest sens trebuie trimisă Administratorului la următoarea adresă de e-mail: info@volant.pl

§5 Politica privind cookie-urile/cookie-urile

1 Administratorul, pentru a face funcționarea Magazinului mai atractivă și pentru a efectua analize și selecta corect reclamele afișate pe acest site și pe alte site-uri web, precum și pentru a permite utilizarea anumitor funcții, utilizează așa-numitele cookie-uri. cookie-uri.
2 Cookie-urile/cookie-urile sunt fișiere text mici stocate pe dispozitivul final al persoanei vizate. Unele dintre ele sunt șterse după încheierea sesiunii de navigare – după închiderea browserului („cookie-uri de sesiune”). Altele rămân pe dispozitiv și permit Administratorului să recunoască browserul persoanei vizate la următoarea vizită („cookie-uri persistente”).
3 Browserele web permit în mod implicit plasarea de cookie-uri/cookie-uri iar dacă utilizatorul nu modifică setările implicite ale browser-ului web pe care îl folosește în ceea ce privește setările cookie-urilor/cookie-urilor, aceste fișiere vor fi salvate pe dispozitivul final al utilizatorului.
4. Utilizatorul care utilizează Magazinul, acceptând notificarea despre cookie-uri/cookie-uri, este de acord să salveze datele private conținute în cookie-uri
/cookie-uri și tehnologii similare pe dispozitivele finale. Prin acceptarea notificării, utilizatorul își dă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal folosind astfel de cookie-uri. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este art. 6 sec. 1 lit. a) GDPR.
5 Folosind cookie-uri/cookie-uri, sunt procesate în principal următoarele date: adresa IP, adresa URL, solicitările, numele domeniului, ID-ul dispozitivului, tipul browserului, limba de navigare, numărul de clicuri, timpul petrecut pe pagini individuale, data și ora utilizării Magazinul, tipul și versiunea sistemului de operare, rezoluția ecranului, datele colectate în jurnalele de server și alte informații similare. Datele obținute cu ajutorul cookie-urilor/cookie-urilor sunt prelucrate pe baza interesului legitim al Administratorului (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR) în scopul cercetării analitice și statistice, cercetării traficului site-ului web, potrivirea conținutului în ceea ce privește utilizatorul
și asigurarea securitatii serviciilor .
Utilizatorul are opțiunea de a modifica setările browserului său web astfel încât să blocheze gestionarea automată a cookie-urilor/cookie-urilor și să decidă individual cu privire la acceptarea sau excluderea acestora în cazuri specifice sau în general, sau să fie informat despre încercările de a le trimite către dispozitivul final folosit de utilizator de fiecare dată. Pentru a obține informații despre modul de configurare a setărilor cookie-urilor/cookie-urilor, vă rugăm să utilizați opțiunea de ajutor din browserul web utilizat de utilizator.
7 Modificarea setărilor cookie-urilor/cookie-urilor în browser-ul web sau modificarea numai a acestora poate limita funcționalitatea site-ului Magazinului și chiar împiedică parțial utilizarea acestuia.
8. Ca parte a Magazinului online volant.pl, Administratorul folosește următoarele tipuri de cookie-uri/cookie-uri:
8.1 Google Analytics – în scopuri statistice, de remarketing
8.2 Google Ads – în scopuri statistice, de marketing și de publicitate
8.3 Facebook Pixel – pentru statistici, scopuri de remarketing
8.4 Cookie-uri ale site-ului web Volant – pentru buna funcționare a site-ului web, multilingvism
8.5 Cookie de chat – pentru contact rapid cu clientul

§6 Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

1. Administratorul stochează datele cu caracter personal nu mai mult decât este necesar pentru realizarea scopurilor pentru care datele sunt prelucrate. Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal depinde de sfera contractului încheiat și de scopul în care acestea sunt prelucrate. Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal poate rezulta și din prevederi legale, de exemplu reglementări fiscale sau contabile, atunci când acestea constituie baza prelucrării. Prelucrarea datelor în legătură cu contractul de vânzare încheiat durează până la expirarea pretențiilor și pretențiile Administratorului împotriva Administratorului, cu excepția cazului în care Administratorul este obligat să prelucreze în continuare aceste date pe baza prevederilor relevante, după această perioadă.
2. În cazul prelucrării datelor în baza interesului legitim al Administratorului, datele sunt prelucrate pe o perioadă care permite implementarea acestui interes sau până la depunerea unei obiecțiuni efective la prelucrarea datelor.
4. În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimțământului dat de persoana vizată, prelucrarea durează pe perioada realizării scopului pentru care a fost acordat consimțământul pentru prelucrarea acestor date sau până la revocarea consimțământului. de persoana vizata
.
5. Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi prelungită atunci când prelucrarea este necesară pentru stabilirea sau urmărirea pretențiilor sau apărarea împotriva pretențiilor, iar după această perioadă, numai în cazul și în măsura cerute de lege.

§7 Încredințarea prelucrării datelor cu caracter personal

1 Administratorul, pe baza unor acorduri scrise, poate încredința prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor altor entități, adică:
1.1 transportatorului care furnizează servicii de transport, în măsura în care este necesar pentru atingerea scopului de livrare a produselor comandate
, Administratorul. furnizează datele personale colectate ale utilizatorului
entității selectate care deservește plățile de mai sus în Magazin, în măsura în care este necesar pentru a efectua plăți prin
sistemul de plată electronică sau
prin card de plată, instituție financiară care
finanțează un împrumut sau leasing în scopurile necesare depunerii unei cereri de împrumut sau de finanțare.
2. Administratorul poate partaja datele personale ale utilizatorilor cu entități externe, inclusiv cu poliția și alte autorități de aplicare a legii, autorizate să le primească în baza legii aplicabile.
3 Administratorul poate transfera date cu caracter personal către asigurătorii săi în cazul unor pretenții sau potențiale pretenții împotriva sa.
4 Operatorul poate transfera date cu caracter personal către terți dacă este obligat să dezvăluie sau să partajeze astfel de date pentru a îndeplini orice cerințe legale (și în legătură cu o hotărâre judecătorească) sau pentru a executa sau implementa orice acord încheiat cu persoana vizată sau în pentru a-și proteja drepturile, proprietatea sau siguranța, sau proprietatea sau siguranța clienților, angajaților sau a altora.

§8 Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

1 Persoana vizată, în legătură cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către Administrator, are următoarele drepturi:
1.1 Dreptul la informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – persoana vizată are dreptul de a obține de la Administrator informații în ce scop sunt prelucrate date cu caracter personal, categorii de date cu caracter personal relevante, entități cărora le sunt dezvăluite datele, perioada planificată de stocare a datelor cu caracter personal, informații despre dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, informații despre sursa datelor și temeiurile legale. pentru prelucrarea acestor date.
1.2 Dreptul de a obține o copie a datelor – pe această bază, Administratorul furnizează persoanei vizate o copie a datelor cu caracter personal supuse prelucrării. In spate
orice alte copii solicitate de persoana vizată, Administratorul poate percepe o taxă într-o sumă rezonabilă care rezultă din costurile administrative.
În cazul în care persoana vizată solicită o copie în format electronic și, cu excepția cazului în care se indică altfel, informațiile vor fi furnizate într-o
formă electronică utilizată în mod obișnuit.
1.3 Dreptul la rectificarea datelor – persoana vizată are dreptul de a solicita Administratorului să rectifice imediat datele sale personale
care sunt incorecte. Ținând cont de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin transmiterea unei declarații suplimentare.
1.4 Dreptul de ștergere a datelor („dreptul de a fi uitat”) – persoana vizată are dreptul de a solicita Administratorului să șteargă datele imediat, iar Administratorul este obligat să șteargă datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate și să notifice persoana vizată, cu excepția cazului în
care nevoia de prelucrare a datelor rezultă din:
1.4.1 necesitatea de a respecta o obligație legală care impune prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al statului membru căruia îi este supus operatorul sau de a îndeplini o sarcină îndeplinită în interes public sau în exercitarea autoritate oficială învestită controlorului, 1.4.2 investigații, investigații sau
cereri de apărare.
1.5 Dreptul la limitarea prelucrării – în cazul unei astfel de solicitări, Administratorul încetează să efectueze operațiuni cu privire la datele cu caracter personal – cu excepția operațiunilor la care persoana vizată și-a dat consimțământul – și stocarea acestora, în conformitate cu principiile de păstrare a datelor adoptate sau până când motivele pentru limitarea prelucrării datelor încetează să mai existe (de exemplu, se va emite o decizie a autorității de supraveghere care să permită prelucrarea ulterioară a datelor).
1.6 Dreptul de a transfera date – persoana vizată are dreptul de a primi într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit automat, date cu caracter personal care o privesc, pe care le-a furnizat Administratorului și are dreptul de a trimite aceste date cu caracter personal altui administrator fără împiedicare din partea Administratorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau în legătură cu un contract încheiat, ori când se realizează în mod automat.
1.7 Dreptul de a se opune prelucrării datelor în scopuri de marketing – persoana vizată poate obiecta
în orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing, fără a fi nevoie să se justifice o astfel de obiecție. În acest caz, administratorul nu are voie să prelucreze datele
date personale în scopuri de marketing.
1.8 Dreptul de a se opune altor scopuri ale prelucrării datelor – persoana vizată se poate opune în orice moment – din motive legate de
situația sa particulară – față de prelucrarea datelor cu caracter personal, care se realizează pe baza interesului legitim al Administratorului, obiecția în acest sens ar trebui să conțină o justificare.
1.9 Dreptul de retragere a consimțământului – în cazul în care datele sunt prelucrate pe baza consimțământului, persoana vizată are dreptul de a-l retrage în orice moment prin notificarea Administratorului la adresa de e-mail info@volant.pl, care, totuși, nu afectează legalitatea prelucrării efectuate înainte de
retragerea acesteia; neacordarea sau retragerea consimțământului nu are consecințe negative pentru persoana vizată.
1.10 Dreptul la reclamație – în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă prevederile GDPR sau alte prevederi privind protecția datelor cu caracter personal, persoana vizată poate depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă pentru locul de reședință obișnuită a persoana vizată, locul său de muncă sau locul presupuselor încălcări. În Polonia, autoritatea de supraveghere este președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, ul. Stawki 2, 00-193 Varșovia, firmă de avocatură@uodo.gov.pl, nr. de telefon 22 531 03 00.

§9 Contact cu administratorul

1. Pentru a depune cereri legate de exercitarea drepturilor persoanei vizate sau orice întrebări referitoare la protecția datelor, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: info@volant.pl sau adresa de corespondență la Żelków Kolonia ul. Stalowa 16, 08-110 Siedlce.
2 În cazul în care Administratorul nu poate identifica o persoană fizică pe baza cererii depuse, acesta va solicita solicitantului informații suplimentare. Furnizarea acestor date nu este obligatorie, dar nefurnizarea acestora va duce la refuzul de a îndeplini cererea.
3 Răspunsul la notificare trebuie furnizat în termen de o lună de la primirea acesteia. Dacă este necesară prelungirea acestui termen, Administratorul informează solicitantul despre motivele acestei acțiuni.
4 În cazul în care cererea a fost adresată Administratorului pe cale electronică, răspunsul este furnizat în aceeași formă, cu excepția cazului în care solicitantul a solicitat un răspuns într-o formă diferită. În alte cazuri, răspunsurile sunt date în scris. În cazul în care termenul limită de executare a cererii face imposibilă răspunderea în scris, iar sfera datelor solicitantului prelucrate de Administrator permite contactarea prin mijloace electronice, Administratorul va răspunde electronic.
5 Procedurile privind cererile și cererile depuse sunt gratuite. Cu toate acestea, se pot percepe taxe dacă:
5.1 se referă la depunerea unei cereri pentru a doua și fiecare copie ulterioară a datelor (prima copie a datelor este gratuită); în acest caz, Administratorul poate solicita plata unei taxe rezonabile; o astfel de taxă include costurile administrative legate de executarea cererii,
5.2 se referă la solicitări excesive (de exemplu, extrem de frecvente) sau vădit nejustificate făcute de aceeași persoană; în acest caz, Administratorul poate solicita plata unei taxe rezonabile; o astfel de taxă include costurile de comunicare și costurile legate de întreprinderea acțiunilor solicitate.

§10 Actualizare a Politicii de confidențialitate

Orice modificare a prevederilor Politicii de Confidențialitate va fi comunicată utilizatorilor prin postarea de informații pe site-ul Magazinului și va intra în vigoare în cel puțin 7 zile de la data publicării.

Sign in

No account yet?

Create an Account
Product Categories
Follow: