Regulamentul magazinului online

HomeRegulamentul magazinului online

Regulamentul magazinului online volant.pl

§1 Dispoziții generale

1. Prezentul Regulament se aplică contractelor încheiate prin intermediul Magazinului Online volant.pl, disponibil la adresa de Internet volant.pl
2. Regulamentul specifică în special regulile de plasare a comenzilor și livrarea Produselor și drepturile Clientului legate de Produsul achiziționat (inclusiv dreptul de retragere din contractul de vânzare) și reclamații în temeiul garanției de vânzare. Regulile privind reclamațiile în temeiul garanției oferite de producător sunt stabilite în Termenii și condițiile generale de garanție, constituind Anexa 3 la Regulament. Prezentul Regulament face parte integrantă din contractul de vânzare încheiat prin intermediul Magazinului Online.
3. Magazinul online volant.pl este condus de VOLANT GRABOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, cu sediul social în 08-110 Siedlce, Żelków Kolonia, Stalowa 16, NIP PL 8212467043, numărul REGON: 140 8758, înregistrat la Tribunalul Național 51 758. , cu capital social 100.000,00 PLN.
4. Prezentul Regulament se adresează atât Consumatorilor, cât și antreprenorilor care utilizează Magazinul și definesc regulile de utilizare a Magazinului Online precum și regulile și procedura de încheiere a Contractelor de vânzare cu Clientul de la distanță prin intermediul Magazinului.

§2 Definiţii

Termenii și expresiile utilizate în prezentul Regulament înseamnă:
1. Vânzător – VOLANT GRABOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, 08-110 Siedlce, Żelków Kolonia, Stalowa 16, NIP PL 8212467043, numărul REGON: 140 18 758, înregistrat la Tribunalul Național 140 18 cu capital social capital 100.000,00 PLN.
2. Client – orice entitate care efectuează tranzacții juridice cu Vânzătorul prin intermediul Magazinului.
3. Consumator – un client care este persoană fizică, care încheie un contract cu Vânzătorul ca parte a Magazinului, al cărui subiect nu are legătură directă cu activitatea sa comercială sau profesională.
4. Antreprenor – un client care este o persoană fizică, o persoană juridică sau o unitate organizatorică care nu este persoană juridică, căruia prin act separat îi conferă capacitate juridică, care desfășoară activitate de afaceri în nume propriu, care efectuează o tranzacție juridică legată de la această activitate prin Magazin.
5. Magazin – un magazin online condus de Vânzător la adresa de Internet volant.pl.
6. Contract la distanta – contract incheiat cu Clientul ca parte a unui sistem organizat de incheiere a contractelor la distanta (ca parte a Magazinului), fara prezenta fizica simultana a partilor, cu utilizarea exclusiv a unuia sau mai multor mijloace de comunicare la distanta. , până la momentul încheierii contractului inclusiv.
7. Furnizare de servicii prin mijloace electronice – efectuarea unui serviciu prestat fără prezența simultană a părților (la distanță), prin transmiterea de date la cererea individuală a Clientului, trimise și primite folosind dispozitive de prelucrare electronică, inclusiv compresie digitală , și stocarea datelor, care este integral difuzată, primită sau transmisă printr-o rețea de telecomunicații în sensul Legii din 16 iulie 2004 – Legea telecomunicațiilor.
8. Regulamente – prezentele regulamente ale Magazinului Online.
9. Comandă – Declarația de voință a Clientului transmisă prin Formularul de Comandă și care vizează direct încheierea unui Contract de Vânzare a Produselor sau a Produselor cu Vânzătorul.
10. Formular de Comandă – un formular interactiv disponibil în Magazin care vă permite să plasați o Comandă, în special prin adăugarea de Produse în Coș și specificarea termenilor Acordului de vânzare, inclusiv metoda de livrare și plată.
11. Coșul de cumpărături – un element al software-ului Magazinului, în care sunt vizibile Produsele selectate de Client pentru achiziție și este posibilă și determinarea și modificarea datelor Comenzii, în special cantitatea de produse.
12. Produs – un articol mobil disponibil în Magazin, care face obiectul Contractului de vânzare între Client și Vânzător.
13. Contract de vânzare – un contract de vânzare a unui produs încheiat sau încheiat între Client și Vânzător prin intermediul Magazinului Online.
14. Zi lucrătoare – înseamnă o zi calendaristică, excluzând sâmbăta, duminica și zilele recunoscute prin lege ca zile nelucrătoare.
15. Termeni si Conditii Generale de Garantie – constituind parte integranta a fiecarui contract de vanzare incheiat intre Vanzator si Cumparator, cu privire la Produsele oferite de Vanzator in Magazin, constituind conditiile prin care se specifica regulile si procedura de acordare a garantiilor si reclamatiilor pe baza de revendicări de garanție.

§3 Contactul cu Vânzătorul

Clientul, precum și orice persoană interesată, poate contacta Vânzătorul folosind următoarele date de contact:
1. Adresa vânzătorului: 08-110 Siedlce, Żelków Kolonia, Stalowa 16
2. Adresele punctului de colectare a produselor returnate sau reclamate Żelków-Kolonia ul. Stalowa 16, 08-110 Siedlce, Polonia
3. Adresa de e-mail a vânzătorului: info@volant.pl
4. Numărul de telefon al vânzătorului: +48 882 105 824
5. Numărul contului bancar al vânzătorului
1. Pentru plăți EUR: 08 1140 1094 24 7000 1002
2. Pentru plăți în PLN: 59 9194 0007 0025 5888 3000 0010
6. Clientul poate comunica cu Vânzătorul folosind adresele și numerele de telefon prevăzute în acest paragraf.
7. Clientul poate comunica telefonic cu Vanzatorul in zilele lucratoare, intre orele 8.00 si 16.00.

§4 Cerințe tehnice

Pentru a utiliza Magazinul, inclusiv navigarea în sortimentul Magazinului și plasarea comenzilor pentru Produse, sunt necesare următoarele:
a. un dispozitiv terminal cu acces la Internet și un browser web, cum ar fi •
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
Safari Microsoft Edge,
b. – mail),
c. cookie-uri activate,
d. FlashPlayer instalat.

§ 5 Utilizarea Magazinului

1. Vânzătorul, în măsura permisă de lege, nu va fi răspunzător pentru întreruperi, inclusiv întreruperi în funcționarea Magazinului, cauzate de forță majoră, acțiuni neautorizate ale terților sau incompatibilitatea Magazinului Online cu infrastructura tehnică a Clientului. .
2. Clientul este singurul responsabil pentru asigurarea compatibilității tehnice între hardware-ul computerului sau dispozitivul final pe care îl folosește și sistemul TIC sau de telecomunicații și Magazin.
3. Vânzătorul nu este responsabil pentru consecințele utilizării Magazinului de către Client într-un mod contrar legii aplicabile, Regulamentelor sau regulilor de conviețuire socială sau obiceiurilor adoptate în acest sens.
4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a suspenda sau de a înceta furnizarea de funcționalități individuale ale Magazinului din cauza necesității de întreținere, revizuire sau extindere a bazei tehnice, cu condiția ca aceasta să nu încalce drepturile Clientului.
5. Parcurgerea sortimentului Magazinului, precum și plasarea Comenzilor, nu necesită crearea unui cont. Plasarea Comenzilor de către Client pentru Produse din sortimentul Magazinului este posibilă prin furnizarea datelor personale și de adresă necesare care să permită executarea Comenzii fără crearea unui cont.
6. Pentru a plasa o Comandă, Clientul trebuie să urmărească mesajele afișate pe site-ul Magazinului în momentul plasării Comenzii.
7. Informatiile despre Produse sunt disponibile pe site-ul Magazinului si constituie o invitatie la incheierea unui Contract de Vanzare, in sensul art. 71 din Codul civil.
8. Prețurile afișate în Magazin sunt exprimate în zloți polonezi sau în euro și sunt prețuri brute (inclusiv TVA). Preturile produselor indicate pe site-ul Magazinului nu includ costurile de livrare.
9. Suma finală (finală) care trebuie plătită de către Client constă în prețul Produsului și costul livrării (inclusiv taxele pentru transport, livrare și servicii poștale), despre care Clientul este informat pe site-ul Magazinului la plasarea Comanda, inclusiv
în momentul exprimării voinței de a fi legat de Contractul de vânzare.

§6 Reguli pentru plasarea unei Comenzi

1 Pentru a plasa o Comandă, Clientul selectează un anumit Produs sau mai multe Produse folosind opțiunea de adăugare în coș. Vânzătorul din Magazin efectuează numai vânzare cu amănuntul a Produselor oferite, prin urmare este inacceptabil să achiziționați mai mult de 2 bucăți dintr-un anumit Produs prin Magazin pe zi.
2 Apoi, acțiunile ulterioare ale Clientului ar trebui să fie în conformitate cu instrucțiunile din pagina Comenzi din Magazin.
3 Pentru a finaliza procesul de Comandă în Magazin, va fi necesar să:
3.1 să accepte prezentul Regulament al Magazinului Online,
3.2 să confirme că ai citit Clauza de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal,
3.3 să confirme că ai citit Termeni și condiții generale de garanție,
4 După ce Clientul a făcut confirmările și acceptarea menționate mai sus, Clientul completează Formularul de Comandă, în care va fi necesar:
4.1 să indice datele Clientului, cum ar fi numele și prenumele sau numele și adresa domiciliului sau sediului social,
4.2 indicați datele destinatarului și locul de livrare a Produselor achiziționate,
4.3 indicarea numărului de telefon,
4.4 indicarea adresei de e-mail,
4.5 plata conform procedurii utilizate în pagina Comenzi din Magazin.
4.6 În cazul în care Clientul care efectuează o achiziție în cadrul activității sale de afaceri sau profesionale dorește să primească o factură cu TVA, atunci va fi necesar să furnizeze și detalii complete ale companiei, cum ar fi numele, adresa sediului social și numărul NIP.
4.7 În cazul în care Clientul folosește plăți în rate sau utilizează opțiunea de leasing, poate fi necesar să furnizeze date suplimentare, altele decât cele specificate mai sus, pentru a lua în considerare cererea de încheiere a unui contract de împrumut sau leasing. Ce date vor fi necesare pentru a lua în considerare
cererea de împrumut sau leasing este determinat de sistemul instituției de finanțare, către care Clientul va fi transferat automat după plasarea Comenzii, dacă intenționează să folosească una dintre aceste opțiuni.
5 Comanda plasată de Client va fi confirmată de către Vânzător prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail indicată de Client la plasarea Comenzii.
6 În cazul în care Clientul nu plătește în termen de 72 de ore de la trimiterea informațiilor despre confirmarea comenzii la adresa de e-mail a Clientului, Comanda este considerată anulată, ceea ce are ca rezultat nedepunerea ei spre executare. In cazul in care Clientul intentioneaza sa foloseasca plata in rate sau optiunea de leasing, in lipsa acordului institutiei care acorda imprumutul sau finanteaza leasingul, pentru a incheia un contract corespunzator cu Clientul, teza 1 din prezentul alineat se va aplica in mod corespunzator. 7 Confirmarea acceptării Comenzii pentru executare va fi trimisă de către Vânzător imediat după ce Vânzătorul primește plata pentru Produsele Comandate. Imediat ce Clientul primește un mesaj despre acceptarea comenzii pentru executare, se încheie un Contract la Distanță – Contract de Vânzare între Vânzător și Client.
8. În cazul în care clientul utilizează plăți în rate sau opțiuni de leasing, confirmarea acceptării Ordinului pentru executare are loc imediat după ce Vânzătorul primește confirmarea încheierii de către Client a acordului relevant cu instituția care acordă împrumutul sau finanțarea. .
9. Vânzătorul are dreptul de a refuza acceptarea Comanda a Clientului din motive justificate, în special atunci când:
9.1
împrejurările legate de Comanda transmisă indică posibilitatea de fraudă,
9.3 Clientul care plasează comanda încalcă prevederile prezentului Regulament.
10. Vânzătorul va informa imediat Clientul prin e-mail în cazul refuzului de a accepta Comanda din motivele indicate la alin. 9 de mai sus.

§7 Condiții de livrare și plată

1 Livrarea Produselor are loc, sub rezerva sect. 2 și 3, în termen de 14 Zile Lucrătoare, de la:
1.1 ziua plasării și plății Comenzii (dacă Clientul folosește una dintre metodele de plată indicate la paragrafele 10.1 – 10.3 de mai jos)
1.2 ziua primirii de către Vânzător a confirmării încheierea de către Client și instituția de finanțare a contractului corespunzătoare (atunci când Clientul folosește opțiunile indicate în secțiunea 11 sau 12 de mai jos).
2 Indicat la alin. 1 data de livrare, nu se aplică Produselor realizate la comanda individuală a Clientului, pentru care timpul de livrare este de 30 de Zile Lucrătoare.
3. La plasarea unei Comenzi, Clientul poate alege o altă dată – ulterioară pentru implementarea acesteia decât cea care rezultă din prevederile de mai sus din Regulament.
4. Vânzătorul va informa Clientul prin adresa de e-mail indicată la plasarea Comenzii, despre etapele următoare ale Comenzii.
5 Livrarea Produselor are loc numai pe teritoriul Uniunii Europene.
6. Produsele sunt livrate Clientului prin intermediul
propriului transport al Vânzătorului sau printr-o companie de curierat care furnizează servicii de transport Vânzătorului.
7 Costurile de livrare depind de modalitatea de livrare, greutatea și dimensiunile Produselor achiziționate, precum și de țara în care urmează să se efectueze livrarea. Costurile de livrare sunt furnizate pe site-ul Magazinului la plasarea unei comenzi, inclusiv imediat înainte de plasarea acesteia.
8 Livrarea Produselor comandate nu include aducerea acestora. Livrările din cadrul Comenzii plasate se livrează în fața intrării în clădirea indicată ca adresă de livrare în Comanda sau la curtea de descărcare situată pe proprietatea indicată ca adresă de livrare.
9. Clientul poate utiliza următoarele metode de plată:
9.1 Plată prin transfer bancar în contul Vânzătorului,
9.2 Plăți electronice efectuate prin sisteme de plată:
9.2.1 „Transfer tradițional”
9.2.2 „PayPal”
10 Clientul poate efectua și plăți în rate, in conditiile specificate in Regulamentul vanzarilor in rate prin intermediul magazinului online VOLANT, constituind Anexa 2 la Regulament.
11 În ceea ce privește unele dintre Produsele oferite spre vânzare, este posibilă închirierea Produselor în termenii și condițiile stabilite într-un contract de leasing separat. Informații despre Produsele disponibile în opțiunea de leasing pot fi găsite pe site-ul Magazinului.
12 Informații detaliate despre metodele de livrare și metodele de plată acceptabile pot fi găsite pe site-ul Magazinului.

§8 Dreptul de retragere din contract

1 În temeiul art. 27 din Legea privind drepturile consumatorului, Clientul care este Consumator are dreptul de a se retrage din Contractul încheiat prin intermediul Magazinului, fără a prezenta motive și fără a suporta costuri, cu excepția costurilor menționate mai jos, în termen de 14 zile de la data primirea Produselor (de către Consumator sau indicat de Consumator), și în cazul unui contract care:
1.1 acoperă multe articole care sunt livrate separat, în loturi sau în părți – de la intrarea în posesia ultimului articol, lot sau parte , 1.2
constă în livrarea regulată a articolelor pentru o perioadă determinată – de la intrarea în posesia de a avea primul lucru.
2 Consumatorul se poate retrage din Acord depunând o declarație de retragere din Acord către Vânzător. Pentru a respecta termenul de retragere din Acord, este suficient ca Consumatorul să trimită o declarație înainte de expirarea termenului indicat la alin.
1 de mai sus. Declarația Consumatorului poate fi făcută în scris și trimisă în scris la adresa Vânzătorului indicată în secțiunea §3. 1 sau livrate personal la adresa Vanzatorului.
3. Consumatorul care depune declarația poate, dar nu trebuie să utilizeze modelul de formular de retragere, care este atașat ca Anexa 1 la prezentul Regulament și trimis Consumatorului împreună cu confirmarea Comenzii.
4 În cazul exercitării efective a dreptului de retragere din contract, contractul va fi considerat neîncheiat și orice beneficii ale părților și remunerația primită ca urmare a executării contractului vor fi returnate (sub rezerva paragrafelor 8). , 9, 10 și 11 de mai jos). Dacă Consumatorul a depus o declarație de retragere din contract înainte ca Vânzătorul să-și accepte oferta, oferta încetează să mai fie obligatorie.
5 Consumatorul este obligat sa returneze Produsele in termen de 14 zile de la data la care s-a retras din contract.
6 Consumatorul este obligat să suporte costurile directe de returnare a Produselor.
7. Produsele trebuie returnate prin:
7.1 livrarea lor de către Client la Punctul de colectare a Produselor returnate sau reclamate, indicat în §3 sec. 2.
7.2 predarea Produselor unei persoane autorizate de Vânzător să le ridice, dacă Vânzătorul este de acord cu Consumatorul că va ridica el însuși Produsul.
8 Returul tuturor plăților efectuate de Client în legătură cu contractul din care Consumatorul s-a retras, inclusiv costurile de livrare a Produsului (cu excepția costurilor suplimentare rezultate din metoda de livrare aleasă de Consumator, alta decât cea mai ieftină metodă uzuală de livrarea oferită de Vânzător în Magazin), se va face în termen de 14 zile de la data primirii declarației de retragere a Consumatorului din contract, folosind aceeași metodă de plată ca cea folosită de Consumator.
9 În cazul în care Consumatorul se retrage din contractul de vânzare numai în domeniul unor Produse care au fost acoperite de o singură comandă:
9.1 Vânzătorul va rambursa partea din costurile de livrare care a fost aferentă Produselor returnate (adică returnarea costurilor de livrare va fi în partea în care includerea Produselor returnate în întreaga comandă determină o creștere a costurilor de livrare a acesteia). ), 9.2 costurile de livrare a Produselor pe care
Consumatorul este obligat să le suporte în legătură cu livrarea acelei părți a Produselor pentru care Consumatorul nu s-a retras din contract.
10. Vânzătorul poate reține rambursarea plăților primite de la Consumator până la primirea Produsului înapoi sau la livrarea de către Consumator a dovezii returnării acestuia, în funcție de evenimentul care are loc primul.
11. Consumatorul este răspunzător pentru scăderea valorii articolului ca urmare a utilizării acestuia într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea articolului.
12. Dreptul de retragere din contractul încheiat prin Magazin nu este îndreptățit Consumatorului în legătură cu contractele:
12.1 pentru prestarea de servicii, dacă Vânzătorul a efectuat integral serviciul cu acordul expres al Consumatorului, care a fost informat înainte de începerea serviciului, că după prestarea serviciului de către Vânzător, acesta va pierde dreptul de retragere din contract,
în care obiectul serviciului este un Produs neprefabricat, fabricat conform specificațiilor Consumatorului sau care servește la satisface nevoile sale individuale,
12.3 în care obiectul serviciului sunt articole care, datorită naturii lor, sunt inseparabile legate de alte articole după livrare,
12.4 în care Consumatorul a cerut în mod explicit ca reprezentantul Vânzătorului să vină la el pentru reparații sau întreținere urgentă, dacă Vânzătorul asigură servicii suplimentare, altele decât cele solicitate de Consumator, sau furnizează alte articole decât piesele de schimb necesare efectuării reparației sau întreținerii, Consumatorul are dreptul de a se retrage din contract în legătură cu serviciile sau Produsele suplimentare.

§9 Reclamații și garanție

1 Acordul de vânzare acoperă Produse noi.
2 Vânzătorul este obligat să livreze Produse fără defecte fizice și juridice.
3 În cazul apariției unui defect al Produsului achiziționat de la Vânzător, Consumatorul are dreptul de a face o reclamație în baza prevederilor privind garanția din Codul civil (articolul 556 și următoarele). Dacă Clientul este un Antreprenor, părțile exclud răspunderea
Vanzatori in garantie. In acest caz, Antreprenorul are dreptul de a beneficia de garantia oferita de producator, in conditiile prevazute in Termenii si Conditiile Generale de Garantie. Următoarele reguli se aplică numai reclamațiilor rezultate din utilizarea de către Clientul care este Consumator a drepturilor în temeiul garanției pentru defecte. Regulile privind reclamațiile Clientului, urmărite pe baza garanției Produselor vândute, sunt stabilite în Termenii și Condițiile Generale de Garanție. În cazul în care Consumatorul depune reclamații, în absența unei indicații a titlului sub care își urmărește pretențiile, în caz de îndoială, se presupune că urmărește reclamații în temeiul garanției.
4. Vânzătorul este răspunzător în temeiul garanției pentru defectele fizice care existau la momentul în care pericolul a trecut către Consumator sau care au rezultat din cauze inerente Produsului vândut în același timp. Perioada de garanție este de doi ani și începe de la data livrării Produsului către Client.
5 În cazul în care Produsul prezintă un defect, Consumatorul poate depune o declarație de reducere a prețului sau de retragere din contractul de vânzare, cu excepția cazului în care Vânzătorul imediat și fără inconveniente nejustificate pentru Consumator înlocuiește Produsul defect cu unul fără defecte sau înlătură defectul. Această limitare nu se aplică dacă Produsul a fost deja înlocuit sau reparat de către Vânzător sau Vânzătorul nu și-a îndeplinit obligația de a înlocui Produsul cu unul fără defecte sau de a înlătura defectul.
6. Consumatorul poate, în loc să înlăture defectul propus de Vânzător, să ceară înlocuirea Produsului cu unul fără defecte sau, în loc să înlocuiască Produsul, să ceară înlăturarea defectului, cu excepția cazului în care aduce Produsul în conformitate cu contractul. in maniera aleasa de Client este imposibila sau ar necesita costuri excesive fata de metoda propusa de Vanzator.vanzatorul.
7 Clientul nu se poate retrage din contract dacă defectul este nesemnificativ.
8 O plângere trebuie depusă în scris sau electronic la adresa Vânzătorului sau adresa de e-mail furnizată în prezentul Regulament. Clientul poate depune o reclamație utilizând formularul gata de depunere a reclamațiilor (Anexa 4 la Regulament). Formularul de Reclamație poate fi utilizat și de către un Client care este Antreprenor care depune o reclamație în temeiul garanției oferite de Vânzător, urmând instrucțiunile conținute în formular.
9 Clientul care își exercită drepturile în temeiul garanției este obligat să livreze Produsul cu defecte pe cheltuiala Vânzătorului la adresa Punctului de Colectare pentru produsul returnat sau returnat.
a Produselor Reclamate indicate la §3 sec. 2. În cazul în care, din cauza tipului de Produs sau a metodei de instalare a acestuia, livrarea Produsului de către Client ar fi excesiv de dificilă, Clientul este obligat să pună Produsul la dispoziția Vânzătorului în locul în care se află Produsul. situat. Prevederile acestui paragraf se aplică returnării Produsului în cazul retragerii din contract și înlocuirii Produsului cu unul fără defecte.
10 O reclamație trebuie să conțină în special: o scurtă descriere a defectului, circumstanțe (inclusiv data) constatării acesteia, fotografii ale Produsului reclamat,
Clientul care depune reclamația (nume și prenume, adresa și adresa de e-mail), numele produsului și numărul de catalog al acestuia, indicarea datei de achiziție a produsului și solicitarea Clientului în legătură cu reclamația depusă. Odată cu reclamația, în cel mult 3 zile de la depunerea acesteia, Clientul trebuie să livreze Produsul care face obiectul reclamației sau să furnizeze dovada trimiterii produsului în această perioadă. Vânzătorul își rezervă dreptul de a solicita Clientului să completeze informațiile conținute în reclamație, în cazul în care datele furnizate sunt incomplete, ceea ce face imposibilă luarea în considerare a reclamației. Nefinalizarea cererii înseamnă că procedura de reclamație nu poate fi inițiată.
11. Baza pentru luarea în considerare a reclamațiilor este dovada achiziției Produsului furnizată de Client. O dovadă de cumpărare sau o copie a acesteia trebuie furnizată împreună cu reclamația.
12 Vanzatorul va raspunde imediat cererii de reclamatie, nu mai tarziu de 14 zile, de la data primirii unei cereri complete de inlocuire a articolului sau de inlaturare a defectului sau depunerea de catre Consumator a unei declaratii privind reducerea pretului, cu precizarea totodată și suma cu care urmează să fie redus prețul, iar dacă nu reușește să o facă în acest termen, se consideră că solicitarea Clientului a fost justificată.
13. Vânzătorul informează Clientul despre modalitatea de examinare a reclamației prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail sau, în lipsa acestei adrese, la adresa poștală a Clientului.
14 În cazul în care Vânzătorul, în conformitate cu prevederile garanției, livrează un produs fără defecte, el poate solicita și returnarea produsului defecte.
15 Clientul care este Consumator, după finalizarea procedurii de reclamație, poate utiliza metode extrajudiciare de soluționare a reclamațiilor și de urmărire a reclamațiilor. Consumatorul poate recurge, în special, la procedurile de mediere puse la dispoziție de inspectoratele provinciale ale Inspecției Comerțului sau de instanțele permanente de arbitraj de consum care funcționează la inspectoratele provinciale ale Inspecției Comerțului. Informații detaliate cu privire la metodele extrajudiciare de soluționare a plângerilor și de urmărire a reclamațiilor, precum și regulile de acces la aceste proceduri sunt disponibile la birourile și pe site-urile web ale ombudsmanilor pentru consumatori din poviat (municipali), organizații sociale ale căror atribuții statutare includ protecția consumatorilor, Inspectoratele Voievodate ale Inspecției Comerțului. Informații importante în acest sens pot fi obținute și pe site-ul web al Oficiului pentru Concurență și Protecția Consumatorului: www.uokik.gov.pl. În cazul unui litigiu care implică Consumatorul, soluționarea sa extrajudiciară poate fi utilizată și de platforma online ODR, care este disponibilă la: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Utilizarea metodelor extrajudiciare de soluționare a plângerilor și de urmărire a reclamațiilor este voluntară și poate avea loc numai dacă ambele părți în dispută sunt de acord cu aceasta. Prevederea de mai sus este informativă și nu înseamnă consimțământul Vânzătorului de a participa la metode extrajudiciare de soluționare a plângerilor și de urmărire a reclamațiilor (soluționarea litigiilor). În cazul unui litigiu care implică Consumatorul, soluționarea sa extrajudiciară poate fi utilizată și de platforma online ODR, care este disponibilă la: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Utilizarea metodelor extrajudiciare de soluționare a plângerilor și de urmărire a reclamațiilor este voluntară și poate avea loc numai dacă ambele părți în dispută sunt de acord cu aceasta. Prevederea de mai sus este informativă și nu înseamnă consimțământul Vânzătorului de a participa la metode extrajudiciare de soluționare a plângerilor și de urmărire a reclamațiilor (soluționarea litigiilor). În cazul unui litigiu care implică Consumatorul, soluționarea sa extrajudiciară poate fi utilizată și de platforma online ODR, care este disponibilă la: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Utilizarea metodelor extrajudiciare de soluționare a plângerilor și de urmărire a reclamațiilor este voluntară și poate avea loc numai dacă ambele părți în dispută sunt de acord cu aceasta. Prevederea de mai sus este informativă și nu înseamnă consimțământul Vânzătorului de a participa la metode extrajudiciare de soluționare a plângerilor și de urmărire a reclamațiilor (soluționarea litigiilor). atunci când ambele părți în dispută sunt de acord cu aceasta. Prevederea de mai sus este informativă și nu înseamnă consimțământul Vânzătorului de a participa la metode extrajudiciare de soluționare a plângerilor și de urmărire a reclamațiilor (soluționarea litigiilor). atunci când ambele părți în dispută sunt de acord cu aceasta. Prevederea de mai sus este informativă și nu înseamnă consimțământul Vânzătorului de a participa la metode extrajudiciare de soluționare a plângerilor și de urmărire a reclamațiilor (soluționarea litigiilor).

§10 Date personale din Magazinul Online

1 Administratorul datelor cu caracter personal ale Clienților colectate prin intermediul Magazinului Online este Vânzătorul VOLANT GRABOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, cu sediul social în 08-110 Siedlce, Żelków Kolonia, Stalowa 16, NIP PL 8212467043, numărul REGON 8581, 450187, nr. înscrisă în Registrul Curții Naționale, cu un capital social de 100.000,00 PLN – denumit în continuare în prezentul alineat Administratorul.
2 Administratorul indică datele de contact ale Inspectorului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal desemnat de Administrator, care poate fi contactat în toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal: info@volant.pl
3. Datele cu caracter personal furnizate de Clienți în legătură cu comanda plasată sunt prelucrate în scopul furnizării serviciului furnizat pe cale electronică – în special, în scopul necesar executării Comenzii plasate în Magazin (în condițiile prevăzute în Regulament) . Temeiul legal pentru o astfel de prelucrare este art. 6 sec. 1 lit. b) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului
din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumită în continuare „Regulamentul general privind protecția datelor”). În plus, aceste date vor fi prelucrate de către Vânzător în scopul comercializării serviciilor proprii, în cazurile în care Clientul este de acord cu aceasta, în baza temeiului legal specificat la art. 6 sec. 1 lit. a) regulamentul general privind protecția datelor.
4 Datele personale ale Clientului vor fi stocate de către Vânzător pe durata contractului de furnizare de servicii electronice încheiat ca parte a Magazinului și după finalizarea acestuia, pentru ca Vânzătorul să își implementeze drepturile și obligațiile care decurg din legea aplicabilă, incluzând în special obligații fiscale
.
5 Clientul are dreptul de a accesa datele sale personale, de a le rectifica, de a șterge sau de a limita prelucrarea, dreptul de a se opune prelucrării ulterioare (dacă temeiul prelucrării este interesul legitim al administratorului), dreptul de a transfera datele cu caracter personal și dreptul de a depune o plângere la autoritatea autorităţii de supraveghere în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.
6 Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, dar completarea câmpurilor marcate ca „câmpuri obligatorii” este necesară pentru finalizarea comenzii în Magazin și emiterea unei facturi (dacă Clientul o solicită).
7. Vânzătorul are cea mai mare grijă în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și dreptul la confidențialitate. Toate măsurile de protecție a informațiilor utilizate de Vânzător respectă standardele de protecție menționate în Regulamentul general privind protecția datelor și în alte legi aplicabile general. Datele cu caracter personal trimise electronic sunt securizate prin mijloace criptografice de protecție a datelor cu caracter personal (protocol https).
8. Vânzătorul, prin contracte scrise, al căror conținut este conform Regulamentului General privind Protecția Datelor, poate încredința prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clienților: 8.1 transportatorului care furnizează servicii de transport Vânzătorului, în măsura
necesară
realizării scopul de a livra produsele comandate,
8.2 dacă Clientul utilizează metoda de plată electronică sau cardul de plată în Magazin, Administratorul furnizează datele personale colectate de Client entității selectate care deservește plățile de mai sus în Magazin, în măsura în care este necesar pentru a efectua plata prin sistemul de plată electronică sau plata card, 8.3 în cazul
în care Clientul folosește plăți în rate sau utilizează opțiunea de leasing, atunci Vânzătorul furnizează datele personale ale clientului instituției financiare care finanțează împrumutul sau leasingul în scopurile necesare depunerii unei cereri de împrumut sau de finanțare.

§11 Dispoziții finale

1. Regulamentele intră în vigoare la 1 septembrie 2020.
2. Acordurile încheiate prin Magazinul Online sunt încheiate în limba poloneză.
3. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul din motive importante, adică: modificări ale legii, modificări ale modalităților de plată și livrare – în măsura în care aceste modificări afectează implementarea prevederilor prezentului Regulament. Regulamentele modificate se vor aplica comenzilor plasate de la data intrării în vigoare a modificărilor, cu rezerva ca Regulamentele modificate să fie puse la dispoziție pe site-ul Magazinului într-un mod care să vă permită să citiți Regulamentele modificate într-un mod la fel de accesibil. ca și în cazul Regulamentelor actuale și cu rezerva că Clientul va confirma că a citit și acceptat Regulamentele modificate înainte de a plasa o comandă pentru care se va aplica astfel de Regulamente modificate.
4. În aspectele care nu sunt reglementate de prezentele Regulamente, se aplică prevederile legii poloneze general aplicabile, în special: Codul civil; actul privind furnizarea de servicii electronice; actul privind drepturile consumatorilor, actul privind protecția datelor cu caracter personal.
Anexa nr. 1 – Model de declarație de retragere dintr-un contract în afara spațiilor comerciale Anexa nr. 3 – Condiții generale de garanție
Anexa nr. 4 – Model de reclamație.pl

Sign in

No account yet?

Create an Account
Product Categories
Follow: