Dotacja

Nazwa beneficjenta: VOLANT GRABOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Tytuł projektu: OPRACOWANIE NOWATORSKIEGO AGREGATU ROLNICZEGO
Nr wniosku o dofinansowanie: RPMA.01.02.00-14-d755/20

 

OPRACOWANIE NOWATORSKIEGO AGREGATU ROLNICZEGO

Celem projektu realizowanego przez firmę Volant jest opracowanie od podstaw inteligentnego agregatu rolniczego opartego na autorskich rozwiązaniach konstrukcyjnych oraz sterowniczych. W związku z tym, że nasza firma należy do grona liderów w branży w zakresie produkcji nowoczesnych maszyn dla rolnictwa uznaliśmy ze konieczne jest wprowadzenie rozwiązania odpowiadającego bezpośrednio potrzebom zgłaszanym przez odbiorców ostatecznych tj. rolników oraz duże firmy handlowe.

W związku z powyższym w wyniku prac zostanie opracowany w wersji demonstracyjnej 1:1 agregat uprawowy oraz uprawowo-siewny przeznaczony zarówno do jednoczesnego przygotowania gleby pod zasiewu oraz możliwości siewu nasion.

Maszyna przewidziana będzie do pracy przy klasycznej jak i uproszczonej technologii uprawy oraz przy zastosowaniu różnego rodzaju gleb. Wyposażona zostanie w szereg innowacyjnych rozwiązań min. automatyczny układ, którego zadaniem jest utrzymanie równej ustalonej głębokości pracy redlic oraz innowacyjny układ sterowania dodatkowymi zespołami. Istotę maszyny będzie stanowić zastosowanie w agregatach elektronicznego układu sterowania, odpowiedzialnego za jakość procesu pielęgnacji wraz z monitoringiem całego procesu (np.: ph gleby).

Układ ten będzie mógł sterować pracą montowanych zespołów wysiewających oraz pracą automatycznego zespołu zapewniającego wysoką dokładność utrzymania zadanej głębokości umieszczenia talerzy w glebie. Pozwali to na zwiększenie prędkości ruchu roboczego agregatu i w efekcie uzyskanie wysokiej wydajności.

Wartość projektu:            5 532 600,00 zł

Wartość dofinansowania: 3 481 389,85 zł

Zaloguj się

Nie masz konta?

Załóż swoje konto
Kategorie produktów
Obserwuj nas na: